زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۱ آبان ساعت 16:07 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۸/۱۱ ساعت 16:07    تعداد بازدید: 11135    کد مطلب: 8810

ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمان
ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمان مصوب شد


ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمان به تصویب هیئت مدیره محترم سازمان رسید که جهت آگاهی ذینفعان محترم به شرح زیر به استحضار میرسد:

بیانیه ماموریت

سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بین نسلی، با هویت اجتماعی- اقتصادی در گستره عمومی، جامع ترین و محوری ترین ارائه دهنده حمایت های قانونی تامین اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه های اجتماعی است. این نهاد دارای استقلال اداری و مالی است و بر اصل سه جانبه گرایی- کارگر، کارفرما و دولت - اتکاء دارد.
این سازمان با اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و درمانی در چارچوب الزامات قانونی و مبتنی بر محاسبات بیمه ای، نقشی اساسی در پشتیبانی از نیروی کار در فرآیند توسعه پایدار کشور، بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تعمیق احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی به عهده دارد.
سازمان با تکیه بر سرمایه های انسانی به عنوان مهم ترین مزیت راهبردی و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری های نوین از طریق حضور پویا و اثربخش در فضای کسب و کار، خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی و انجام بهنگام تعهدات قانونی به ذینفعان و صیانت از منابع و ارتقای ارزش ذخایر خود می داند.

چشم انداز

سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404):
سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگوئی با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و  بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان.

ارزش ها

1- برنامه محوری:

برنامه مدون و تفکر برنامه ای، محور تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمانی است.

2-امانت داری  و پاکدستی:

امانتداری در سه حوزه سوابق بیمه ای، رازداری در درمان و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر، همراه با پاکدستی در مدیریت حوزه های مختلف، پایه گسترش اعتماد و سرمایه اجتماعی در رابطه دوسویه با جامعه مخاطب است.

3-کرامت انسانی:

کرامت انسانی به عنوان پایه ای ترین دستاورد سازمان در رفتار حرفه ای مدیران و کارکنان و کیفیت ارائه خدمات تجلی می یابد.

4-قانون مداری و عدالت محوری:

پاسداشت عدالت بر پایه اصول شکل گیری سازمان و رعایت قوانین و اصول و قواعد بیمه ای از مهمترین ارزشهای سازمان در تدبیر امور و ارائه خدمات است.

5-تخصص گرایی:

با نگاه به پیچیدگی تخصصی و دانش بنیانی سرشتی سازمان، جذب بهترین نیروی انسانی و آموزش و بالندگی آنها سرآمد کارها در مدیریت سرمایه انسانی سازمان است. از این رهگذر سازمان یادگیرنده ارمغان این ارزش خواهد بود.

6-همبستگی سازمانی:

ارتقای هویت سازمانی و تعهد به سازمان در ذینفعان درونی و بیرونی، عاملی مهم در تعالی سازمان، حفظ یکپارچگی کالبدی و عملکردی سازمان است که در همگرایی و همراهی گسترده کلیه ذینفعان پی گرفته می شود.

7-تعهد حرفه ای:

ارزش و معنای ذاتی کار در این سازمان با توجه به ماهیت وجودی و کارکردی آن مبنای تعهد حرفه ای کارکنان سازمان است.

8-اخلاق گرایی:

بسط و گسترش اخلاق، احترام به انسان و معنویت در وجوه مختلف کارکردی- عملکردی سازمان از ارزش های بنیادین و برتری بخش سازمان به شمار می رود.

9-آینده نگری:

نگاه به آینده و تضمین آینده بیمه شدگان، مبنایی برای ایجاد احساس آرامش خاطر و امید  به آینده آنان است. آینده نگری مبنایی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه محوری سازمان به شمار می رود.

10-بهبود مستمر و روزآمد:

برای ارائه خدمات هر چه بهتر و محافظت از دیگر ارزشها سازمان خود را مکلف به بهبود مستمر در همه زمینه ها از جمله فرآیندها، قوانین و بخشنامه ها و نحوه ارائه خدمات مطابق با علم روز میداند.

 

 

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha