کد خبر: 77529
مراسم تجلیل از جانبازان وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی
عکاس: حسن الهی خضری