زمان انتشار: ۱۳۹۵ يکشنبه ۵ ارديبهشت ساعت 09:56 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۲ ساعت 09:11    تعداد بازدید: 719    کد مطلب: 17658

رئیس وکارشناس ارشد حقوقی


• نام و نام خانوادگی: خانم سیفی

• تحصیلات: لیسانس حقوق

• شرح وظایف :

• بررسی و طرح دعاوی حقوقی و جزایی سازمان(درسطح استان) اعم از بیمه ای و درمان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور ونیز پاسخگوئی به دعاوی اشخاص علیه سازمان(درسطح استان) به منظور دفاع از حقوقی و منافع سازمان و پیگیری بر حریان تسقیب پرونده ا تا صدور حکم قطعی
• برری و پیگیری شکایات مطروحه در دادگاهها علیه سازمان(درسطح استان) و تهیه و تنظیم فیش لوایح دفاعیه با ارائه مدارک و مستندات.
• تهیه و تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه به مقامات قضائیه حسب مورد
• پیگیری در خصوص امورمربوط به هیئت های تشخیص  و حل اختلاف اداره کل
• تلاش درجهت تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه یا تقدیم و درخواست با ارائه مدرک.
• مراجعه مستمر به مراجع قضایی اعم از دادگاههای عمومی انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی حسب مورد در حدود وظایف محوله.
• شرکت در کمیسیونهای مربوط به مناقصه و مزایده سازمان در چارچوب اختبارات تفویضی و حدود وظایف محوله.
• تهیه و تنظیم اسناد رسمی، قراردادها، خرید ساختمان، زمین(با کاربری های اداری، درمانی، مسکونی) و اجاره نامه درچارچوب اختیارات تفویضی و حدود وظایف محوله.
• بررسی و اظهارنظر در مورد پیمانها و قراردادها و مشارکت در تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت نامه ها در حدود وظایف محوله.
• انجام سایر وظایفی که در حدود قوانین و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

• تلفن تماس:  33372210

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha