زمان انتشار: ۱۳۹۵ شنبه ۱ خرداد ساعت 12:29 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۲۱ ساعت 07:04    تعداد بازدید: 1026    کد مطلب: 17779

رئیس و کارشناس ارشد اقتصاد درمان وارزیابی عملکرد واحدها


• نام ونام خانوادگی: حسین عیدی
 

• سوابق شغلی واجرائی:
- کارشناس ارشد اقتصاد درمان مدیریت درمان                                      1380/05/06

- مدیر بیمارستان استاد عالی نسب                                                   1386/08/06

- کارشناس ارشد اقتصاد درمان مدیریت درمان                                      1392/02/01

- رئیس و کارشناس ارشد اقتصاد درمان مدیریت درمان                          1393/012/21

 

                                                                            شرح وظایف :
ـ تدوین ارزشیابی وگزارش های اقتصادی بیمارستانها، درمانگاهها و ... انجام تحلیل های مربوطه و ارائه راهکار .
ـ بررسی کاربردی عملکرد بیمارستانها در بخشهای سرپایی، بستری، پاراکلینیکی  و ... و مقایسه آن با دوره های مشابه و تحلیل وضعیت موجود با توجه به سیاست ها، اهداف سازمان.
-تهیه و تنظیم گزارش عملکرد  سالانه مدیریت درمان در مقاطع مختلف .
- تهیه گزارشهای ادواری در خصوص وضعیت اقتصادی مراکز درمانی استان.
-تدوین گزارش سالانه وضعیت بهداشتی درمانی در استان و تحولات اثر گذار بر فعالیت بخش درمان سازمان .
ـ تعامل با رؤسا و مدیران مراکز درمانی در استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل عملکرددر جهت ارتقاء بهره وری.
ـ فعال سازی کمیته های اقتصاد درمان ( دبیر کمیته مدیریت درمان و عضو کمیته های بیمارستانها )  بیان مسائل کاربردی در آن.
ـ بررسی نقاط پر هزینه مراکز درمانی با همکاری سایر کارشناسان منجمله مصرف داروها بویژه آنتی بیوتیک ها و ...
ـ ‌بررسی و اعلام نظر درخصوص قراردادها منجمله قراردادهای درمانی با سازمانهای بیمه گر، ارائه خدمات جراحی گلوبال و ارائه طریق بر اساس نتایج بعمل آمده..
ـ تلاش در جهت فرهنگ سازی کارگروهی ، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم سازی، صرفه جویی، و روانسازی امور با فعال سازی نظام پیشنهادها و سایر امور مربوط به مدیریت مشارکتی.
- دبیر کمیته  « نظام پیشنهادات استانی » و انجام کلیه امورات مربوطه .
- همکاری با ادارات کل در خصوص تدوین گزارش اقتصادی – اجتماعی سالانه استان در قالب چارچوب تهیه شده ار طرف دفتر برنامه ریزی امور استانها.
- انجام کلیه امورات مربوط به برنامه ریزی عملیاتی استانی به عنوان « کارشناس مسئول برنامه ریزی عملیاتی»
- فعالیت و پاسخگویی در  ارزیابی های برون سازمانی منجمله ارزیابی «جشنواره شهید رجایی » و « برنامه 30 *50 » به عنوان  کارشناس مسئول.
ـ مقایسه عملکرد درمان مستقیم و درمان غیر مستقیم و ارائه فیدبک به مدیر محترم درمان در جهت تدوین اهداف سالانه  و استراتژیهای مقتضی.
ـ پایش و بررسی شاخصهای مندرج در ضوابط اجرایی تبصره بودجه سالانه ، شاخص های عملکردی بیمارستانها و درمانگاهها .
ـ مطالعه و بررسی راهکارهای افزایش درآمد مراکز درمانی.
ـ کمک به بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی و تشخیصی از طریق مشارکت فعال در استقرار سیستم های نوین مدیریتی منجمله : سیستم  مدیریت کیفیت، اعتباربخشی، حاکمیت بالینی و ...  .
-مشارکت فعال در تدوین برنامه استراتژی مدیریت درمان  (عضو تیم تدوین برنامه ریزی استراتژیک و کمیته برنامه ریزی استانی)
ـ بررسی راهکارهای استفاده بهینه از امکانات موجود و ظرفیت های بلا استفاده.
ـ بررسی و محاسبه قیمت تمام شده خدمات در برخی بخش ها و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت بهبود امور و صرفه جویی اقتصادی.
-تهیه گزارشهای توجیهی مربوط به احداث مراکز درمانی .
ـ بررسی، تحلیل و تدوین گزارشهای لازم درخصوص مسائل مبتلا به استان.
ـ همکاری با مراکز درمانی مخصوصاً بیمارستانها در جهت ارتقاء شاخص های عملکردی و ... .
-کمک به مراکز در جهت کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم با توجه به هدفمندی یارانه ها  و اصلاح الگوی مصرف .
-  پیگیری مشکلات بیمه ای  مراکز درمانی با طرفهای قرارداد  و کمک به وصول مطالبات از آنها  .
- کمک به مراکز درمانی در ثبت صحیح و کامل اقدامات  تشخیصی و درمانی انجام شده در پرونده بیمار و سیستم بیمارستانی.
- اظهار نظر و کمک به تخصیص مناسب منابع موجود به امور مربوطه بر اساس بهر ه وری و سایر اولویتها .
-  پیش قدم شدن در ارائه طرحها ی توسعه و  نو بر پایه  نظام نوین اداره بیمارستانها .

• تلفن تماس: 33352205

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha