زمان انتشار: ۱۳۹۵ شنبه ۱ خرداد ساعت 12:29 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۲ ساعت 09:08    تعداد بازدید: 901    کد مطلب: 17780

رئیس وکارشناس ارشدآموزش


• نام ونام خانوادگی: ایوب صادقی نژاد
• تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت اجرایی

• سوابق شغلی:

رئیس و کارشناس ارشد آموزش مدیریت درمان آذربایجان شرقی

سرپرست و کارشناس ارشد آموزش مدیریت درمان آذربایجان شرقی
کارشناس اسناد پزشکی
مسول صورتحسابهای بیمارستانی
 

 • شرح وظایف :
  - انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی درخصوص نیازسنجی آموزشی کارکنان و اولویت بندی آنها در سطح استان از طریق هماهنگی و تشریک مساعی با واحدهای دیکر و انعکاس آن به مقام مافوق
  - بررسی کارشناسی درخصوص تهیه و تدوین مواد، محتوی و تعیین برنامه ها و روش های آموزشی با توجه به خط مشی های کلی آموزش تعیین شده و ارائه نقطه نظرات به مقام مافوق
  - بررسی درخصوص نحوه تعیین و تشخیص صلاحیت علمی، تخصصی و تجربی اساتید و مربیان دوره های آموزشی و ارائه طریق و راهنمایی لازم در این رابطه
  - همکاری با اداره کل آموزش جهت انجام مطالعات درخصوص نحوه تهیه و تدوین سؤالات آزمون ها و امتحانات دوره های آموزشی و نحوه اجرای آنها
  - مسئولیت حسن انجام طرح ها و برنامه های آموزشی کارشناسان و کارکنان درسطح استان
  - هماهنگی و تشریک مساعی با واحدهای ذیربط درخصوص تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و سایر امکانات سمعی و بصری در چارچوب برنامه و بودجه مصوب
  - بررسی و پیشنهاد بودجه بخش آموزش نیروی انسانی اداره کل استان و واحدهای تابعه به مقام مافوق
  - هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با طراحی و تدوین دوره های آموزشی براساس خط مشی ها و سیاست های تبیین شده از سوی اداره کل آموزش
  - بررسی نتایج ارزشیابی کارکنان پس ازانجام آموزش و انعکاس موضوع به مقام مافوق بمنظور نیازسنجی آموزشی کارکنان در سطح استان
  - انجام اقدامات مربوط به تکمیل و نگهداری بانک سؤالات آزمون ها و امتحانات مربوط به دوره های آموزشی
  - مسئولیت نظارت بر عملکرد مجریان، اساتید و سایر عوامل ذیمدخل در برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی و تنظیم گزارش کارکرد و پرداخت حق الزحمه اساتید
  - مسئولیت ارزیابی عملکرد و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی سازمان و ارائه گزارش به مقام مافوق
  - همکاری با اداره کل اموزش جهت انجام مطالعات درخصوص تهیه و تدوین کتب جزوات، نشریات آموزشی موردنیاز با توجه به نیازسنجی های انجام شده
  - مسئولیت نظارت و ارزیابی آزمون ها و امتحانات و صدور گواهینامه های آموزشی در سطح استان
  - سرپرستی کلی برنامه های مرتبط با اجرای دوره ای آموزی بیمه شدگان و کارفرمایان در سطح استان
  - هماهنگی با اداره کل آموزش درخصوص تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در سطح اداره کل
  - هماهنگی، برنامه ریزی و اقدامات لازم بمنظور حضور فعال و مؤثر در نمایشگاهها، کنگره ها و سمینارهای مرتبط با تأمین اجتماعی در صورت نیاز
  - تشریک مساعی با اداره کل آموزش و هماهنگی با دفتر حقوقی و دفاتر ذیربط درخصوص اعطای بورس ها و تسهیلات آموزشی به مدیران، کارشناسان و کارکنان استان
  - مسئولیت حسن انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تنظیم پیش نویس گواهینامه ها، تکمیل شناسنامه آموزش، حضور و غیاب شرکت کنندکان و ارائه گزارش به مقام مافوق
  - تنظیم آمار عملکرد فعالیت های انجام شده و احصاء و جمع بندی  و ارائه گزارش عملکرد تفصیلی به مقام مافوق
  - انجام سایر اموری که در حدود مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

• تلفن تماس:    33350804- 041

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha