زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۵ دي ساعت 08:14 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۵/۱۹ ساعت 10:01    تعداد بازدید: 1055    کد مطلب: 23040

بازماندگان


برای دریافت مستمری بازماندگان، چه شرایطی باید داشت؟

بازماندگان واجد شرایط بیمه­ شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

1-    درصورت فوت بیمه­ شده بازنشسته (بند 1 ماده 80 قانون)

2-    درصورت فوت بیمه­ شده ازکارافتاده کلی مستمری­بگیر (بند 2 ماده 80 قانون)

3-    درصورت فوت بیمه­ شده­ ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق­ بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق­بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحیه بند 3 ماده 80 قانون)

1-3- چنانچه بیمه­ شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق­بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره 2 اصلاحیه بند 3 ماده 80 قانون)

2-3- درصورتیکه بیمه­ شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده، لیکن دارای سابقه پرداخت حق ­بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (اصلاحیه تبصره 3 اصلاحیه بند 3 ماده 80 قانون و قانون تعیین تکلیف تأمین­ اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق­بیمه پرداخت کرده­ اند.)

4-    در مواردی که بیمه­ شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری­های حرفه­ ای فوت نماید. (بند 4 ماده 80 قانون)

چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

1-    عیال دائم بیمه­شده متوفی

2-    شوهر بیمه­شده زن

مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین­اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ننماید.

3-    فرزندان ذکور متوفی

درصورتی که سن آنان حداکثر 19 سال تمام و پس از آن منحصراً درصورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی و یا اینکه معلول ازکارافتاده نیازمند شناخته شوند.

4-    فرزندان اناث متوفی

درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشند.

5-    پدر و مادر متوفی

درصورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشکیل کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین­اجتماعی ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.

آیا درصورت فوت بیمه ­شده زن به بازماندگان او مستمری تعلق می­گیرد؟

برقراری مستمری فرزندان واجد شرایط بیمه­شدگان زن متوفی نیز با رعایت ضوابط مذکور از تاریخ تصویب «قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین­ اجتماعی و سایر صندوق­های بازنشستگی مصوب 5/10/1386» بلامانع خواهد بود.

بنابراین در اجرای قانون مذکور جهت برقراری مستمری فرزند یا فرزندان بیمه­ شده زن نیازی به رعایت قسمت «الف» بند (2) قانون (پدر آنها در قید حیات نبوده یا تحت­تکفل زن بوده و سن او از شصت سال متجاوز یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین­اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت نکند.) نمی­باشد.

چه مدارکی برای برقراری مستمری بازماندگان لازم است؟

1-    درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری

2-    اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط

3-    اصل و تصویر گواهی وفات بیمه­شده صادره از سوی سازمان ثبت احوال

4-    اصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم متوفی و همسر وی

5-     گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تأیید شده از سوی مراجع ذی­صلاح درخصوص فرزندان ذکور

6-    تعهدنامه فرزندان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر

7-    مدارک احراز وقوع حادثه (اعم از ناشی یا غیرناشی از کار) در مواردی که علت فوت بیمه­ شده بر اثر وقوع حادثه بوده است (شامل: گزارش وقوع حادثه و گزارش بررسی حادثه، کروکی و گزارش پلیس راه درمورد تصادفات منجر به فوت، گزارشات مقامات انتظامی)، گزارش بازرس کار، گواهی پزشکی قانونی و...)

 

به هریک از بازماندگان چه سهمی از مستمری، تعلق می­گیرد؟

·         میزان مستمری همسر بیمه­شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه­شده است و درصورتی که بیمه­شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

·         میزان سمتمری هر فرزند بیمه­شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه­شده می­باشد ودرصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.

·         میزان مستمری هریک از پدر و مادر بیمه­شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه­ شده می­باشد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha