زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۵ دي ساعت 10:19 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۵ ساعت 10:19    تعداد بازدید: 898    کد مطلب: 23053

اروتز و پروتز


اروتز و پروتز
اروتز و پروتز به چه وسایلی گفته می شود ؟
وسایل کمک پزشکی(پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت و یا جبران نقص عضو جسمانی یا  تقویت یکی از حواس به کار می روند.
هزینه اروتزو پروتزبه چه کسانی پرداخت می شود ؟
1– بیمه شدگان اجباری و خانواده تحت تکفل آنان.
2 – مستمری بگیران و خانواده تحت تکفل آنان.
3 – مقرری بگیران بیکاری و خانواده تحت تکفل آنان.
4 – بیمه شدگان اختیاری و خانواده تحت تکفل آنان(از1/8/85).


چه مدارکی برای دریافت هزینه اروتز و پروتز لازم است ؟
1-گواهی پزشک متخصص (مرتبط با نوع تجویز پروتز و اروتز).
2- فاکتور خرید.
چه مراحل اداری برای دریافت هزینه اروتز و پروتز باید طی شود؟
1- تحویل مدارک و مستندات مربوط به تهیه اروتز و پروتز (تجویز پزشک معالج + فاکتور خرید)
2- تأئید مراجع پزشکی سازمان
3- واریز مبلغ تعرفه مربوطه به حساب بیمه شده اصلی.


هزینه های اروتز و پروتز هرچند وقت یک بار و به چه صورت قابل پرداخت است؟

شیشه عینک طبی هر دو سال یکبار
کنتاکت لنز هر ده سال یکبار
سمعک هر ده سال یکبار
ویلچر هر 7 سال یکبار
چشم مصنوعی هر پنج سال یکبار
دست و پای مصنوعی هر5 سال یکبار
کفش طبی کلاب فوت هر دو سال یکبار

کلیه وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز) صرفاً برای یکبار قابل پرداخت بوده بجز موارد ذیل که با رعایت دوره تمدید بلامانع می باشد.
لازم به ذکر است به منظور مساعدت با مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی ، هزینه عینک طبی (شیشه و فریم) صرفاً بابت یکی از انواع عینک (دوربین، نزدیک بین و آستیکمات) و همچنین پروتز یک دست دندان مصنوعی در صورتیکه از تاریخ آخرین پرداخت هزینه پروتز مزبور به آنان حداقل ده سال گذشته باشد ، حداکثر برای یکبار دیگر با رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha