زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۵ دي ساعت 10:21 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۵ ساعت 10:21    تعداد بازدید: 715    کد مطلب: 23054

ازدواج


ازدواج

برای دریافت کمک هزینه ازدواج چه شرایطی لازم است؟

طبق ماده «85» قانون تأمین اجتماعی:

1- ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.

2- عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

3- در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

4- بیمه شده طی مدت 5 سال قبل از ازدواج سابقه 720 روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

 

برای دریافت کمک هزینه ازدواج چه مدارکی لازم است ؟

1– اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه.

2– اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین.

3– فرم تعهدکتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج.

 

مبلغ کمک هزینه ازدواج چقدر است؟

مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی مدت 2 سال قبل از ازدواج تقسیم بر 24

ضمناً در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.

توجه: در صورت استحقاق طرفین عقد ، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha