زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۵ دي ساعت 10:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۵ ساعت 10:30    تعداد بازدید: 744    کد مطلب: 23058

بارداری


بارداری

چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟

1–  دارا بودن 60 روز سابقه پرداخت حق بیمه( بواسطه اشتغال بکار)ظرف یکسال قبل از زایمان.

2– بیمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد .

3–  در دوره استراحت مشغول به کار نبوده و با کارفرما قطع رابطه ننموده باشد .

کمک هزینه بارداری برای چه مدت پرداخت می شود؟

6 ماه

غرامت دستمزد ایام بارداری به چه کسانی تعلق می گیرد؟

چنانچه بیمه شده زن در طول بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز داشته باشد استراحت تجویزی بدون توجه به مدت آن درصورت تائید شورای پزشکی، مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بود ومدت مذکور از مرخصی زایمان کسر نخواهد شد.

 

برای دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری ،چه مدارکی باید ارایه کرد؟

1-  تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند( فرزندان ).

2- اصل گواهی پزشک متخصص یا گواهی بیمارستان.

 

آیا درمدت بارداری فرزند چهارم هم به بیمه شده زن ، غرامت دستمزد ایام بارداری تعلق می گیرد؟

به استناد " قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده " مصوب 20/3/1392 مجلس محترم شورای اسلامی " از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرردر قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجادشده است ، لغومی شود. " لذا از تاریخ  29/4/1392 هیچگونه محدودیتی بابت پرداخت کمک بارداری ازلحاظ تعداد فرزندان وجودندارد.

آیا مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری ، از سوابق بیمه ای فرد کم می شود؟

خیر- مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می گردد.

 

آیا مرخصی استعلاجی پیش از زایمان ، از مدت مرخصی استراحت زایمان کم می شود؟

خیر- بر اساس مصوبه مورخ 24/6/81 هیئت وزیران چنانچه بیمه شده زن در طول بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت  زایمان  نیاز داشته باشد استراحت  تجویزی بدون توجه به مدت آن در صورت  تائید شورای پزشکی، مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بودومدت مذکور از مرخصی زایمان کسر نخواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی به بانوان بیمه شده ،در مدت دوران بارداری چه خدماتی ارائه می دهد؟

خدمات درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی.

 

مدت مرخصی زایمان چند ماه است ؟

6 ماه

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha