زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۵ دي ساعت 10:34 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۵ ساعت 10:34    تعداد بازدید: 629    کد مطلب: 23060

بیکاری


بیکاری

چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟

به استناد ماده «1» قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 مجلس شورای اسلامی، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند به استثنای بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی،صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری می باشند.

 

به تازگی بیکار شده ام ، چه کار باید بکنم؟

به استناد بند «ب» ماده «6» قانون بیمه بیکاری، بیمه شده می بایست ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهند.

برای دریافت مقرری بیمه بیکاریچه شرایطی باید داشت؟

1- بیکاری بدون میل و اراده شخصی

2- مراجعه ظرف 30 روز به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3- داشتن حداقل 6 ماه سابقه برای کارگران دائمی

4- داشتن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه برای کارگران قراردادی .

پرداخت مقرری بیمه بیکاریتا چه مدت ادامه پیدا می کند؟

بیمه شده می تواند با توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، وضعیت تأهل یا تکفل، طبق مدت مقرر در جدول بند «الف» ماده «7» قانون بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط قانونی از بیمه بیکاری استفاده نماید.

مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

به استناد ماده «8» قانون بیمه بیکاری، مقرری در موارد ذیل قطع می گردد:

1- اشتغال مجدد

2- عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی

3-خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی

4- احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی

5- اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.

آیا درمدت دریافت مقرری بیکاری، وقفه ای در سوابق بیمه ای فرد ایجاد می شود؟

خیر- به استناد تبصره «2» ماده «6» قانون بیمه بیکاری مدت دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب می گردد.

 

مقرری بیمه بیکاری ،از چه زمانی قابل پرداخت است؟

به استناد بند «ج» ماده «7» قانون بیمه بیکاری ، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

آیا دریافت مقرری بیمه بیکاری ،منجر به قطع مستمری از کار افتادگی جزییخواهد شد؟

به استناد تبصره «3» ماده «7» قانون بیمه بیکاری دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.

 

من وهمسرم ، هر دو بیکار شده ایم آیا مقرری بیمه بیکاری به هر دویمان تعلق می گیرد؟

در صورت احراز شرایط قانونی به هر دو تعلق می گیرد، لیکن به موجب تبصره «4» ماده «7» قانون بیمه بیکاری فقط یکی از آنها محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهد بود.

آیا مقرری بیمه بیکاری شامل حال کارگران فصلی هم می شود ؟

چنانچه تاریخ بیکاری در اثنای فصل کار واقع گردد و این امر به تائید مراجع حل اختلاف ادارات کار رسیده باشد درصورت احراز سایر شرایط قانونی، برقراری مقرری بیمه بیکاری میسرخواهد بود.

 

کارگر قراردادی هستم که در پایان دوره قرار داد بیکار شده ام ،آیا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

بله- در صورت دارابودن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه و احراز کلیه شرایط قانونی امکانپذیر می باشد.

آیا در صورت دریافت مقرری بیمه بیکاری ، دفترچه درمانی من وخانواده ام باطل می شود ؟

خیر- به موجب تبصره «5» ماده «7» قانون بیمه بیکاری بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل در مدت دریافت مقرریبیمه بیکاری از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد و دارای دفترچه درمانی نیز می باشند.

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha