زمان انتشار: ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تير ساعت 09:04 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۴/۸ ساعت 09:14    تعداد بازدید: 867    کد مطلب: 28592

رئیس و کارشناس ارشد پرستاری


نام و نام خانوادگی : خانم اصلاحی

سوابق شغلی واجرائی:

- رئیس  و کارشناس ارشد پرستاری

- سرپرست واحد آموزش مدیریت درمان

- سوپروایزر آموزشی بیمارستان استاد عالی نسب

- پرستار بیمارستان 29 بهمن

 

شرح وظایف

وظایف اصلی:
-  ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بین فعالیت های کلیه واحدهای تابعه و راهنمایی و هدایت آن در حوزه پرستای در راستای اهداف سازمان
- برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و استقرار استانداردهای حرفه ای پرستاری در مراکز تابعه

اجرایی:
- کارشناسی تخصصی در امور پرستاری مراکز درمانی و برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود
- برنامه ریزی و نظارت بر استقرار استانداردهای نظام اعتبار بخشی در حوزه پرستاری در مراکز درمانی تابعه
- برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام مراقبت های عفونتهای بیمارستانی و بررسی و تحلیل آمار عفونتهای بیمارستانی مراکز تابعه و نظارت بر اقدامات اصلاحی انجام یافته و ارائه گزارش به اداره کل درمان مستقیم
- شرکت فعال در کمیته های مرتبط با حوزه پرستاری ( کمیته کنترل عفونت، کمیته اخلاق پزشکی و ... ) و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه

نظارت و ارزشیابی:
- نظارت بر عملکرد مدیران پرستاری مراکز درمانی تابعه و رفع مشکل و عدم انطباقهای آنها از طریق بازدید و برگزاری جلسات مستمر با نامبردگان به منظور تجزیه و تحلیل مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و گزارش به مسئول مافوق و سرپرست گروه پرستاری اداری کل درمان مستقیم
- نظارت بر نحوه ساماندهی و تنظیم برنامه شیفت کاری پرسنل براساس مصوبات و دستور العمل های سازمانی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی و ارائه طریق به روسای پرستاری بیمارستانها در سطح استان

تحقیق و توسعه
-  هماهنگی با واحد آموزش در تامین نیازهای آموزشی به منظور ارتقاء سطح کیفی کارکنان مربوطه
- بررسی وضع موجود امکانات، تجهیزات مورد استفاده کادر پرستاری و فضای فیزیکی در بخشهای بستری و سرپایی در سطح استان و ارائه گزارش به مقام مافوق
- مشارکت موثر در جذب،‌ توزیع، تقسیم، اعزام و نقل و انتقالات نیروی انسانی اعم از استخدامی، طرحی و قرارداد در مراکز درمانی تابعه استان
- رسیدگی به شکایات واصله و تخلفات کادر پرستاری مراکز درمانی

شماره تماس:  33364322-041

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha