زمان انتشار: ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد ساعت 12:06 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۱۱ ساعت 10:10    تعداد بازدید: 3167    کد مطلب: 29793

پلی کلینیک تامین اجتماعی میانه


 این مرکز درمانی در مرداد ماه سال 75 فعالیت خودرا آغاز نمود و فعالیتهای این مرکز مشتمل بر بخشهای پزشکان عمومی، متخصص اطفال،متخصص داخلی، واحد دندانپزشکی، مامائی ،آزمایشگاه، رادیولوژی ،داروخانه و واحد پرستاری می باشد.

لیست خدمات

عمومی

پزشک عمومی  - داروخانه مامایی   تزریقات و پانسمان الکتروکاردیوگرافی

تخصصی

  متخصص اطفال    متخصص داخلی -  دندانپزشکی

پاراکلینیکی

آزمایشگاه اسپیرومتری- رادیولوژی

**ضمنا"در این مرکز جهت رفاه بیمه شدگان ؛کمیسیون پزشکی بدوی بیمه شدگان و شورای پزشکی جهت تائید استراحتهای پزشکی بیش از 60 روز( در سال ) ارجاعی از شعبه  تأمین اجتماعی دایر بوده و ارائه خدمات می شود

آدرس: آذربایجانشرقی- میانه ،خیابان کشاورزان ، جنب مسجد فاطمه الزهرا(س)،کد پستی13681 -53177 ، پلی کلینیک تامین اجتماعی میانه 

تلفن های تماس با کد 041

ریاست:52234605                       اموراداری و نمابر:52243222

امورمالی:52234610                      نوبت دهی :     52234606

تلفخانه:         52234609 -     52239799

رئیس پلی کلینیک

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha