زمان انتشار: ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد ساعت 12:05 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۲۶ ساعت 22:08    تعداد بازدید: 5283    کد مطلب: 29794

پلی کلینیک تامین اجتماعی مراغه


 

لیست خدمات

عمومی

پزشک عمومی  - داروخانه مامایی   تزریقات و پانسمان الکتروکاردیوگرافی

تخصصی

  متخصص اطفال    متخصص داخلی -  دندانپزشکی

پاراکلینیکی

آزمایشگاه اسپیرومتری- رادیولوژی- سونوگرافی – رادیوگرافی تک دندان

**ضمنا"در این مرکز جهت رفاه بیمه شدگان ؛کمیسیون پزشکی و شورای پزشکی جهت  راهنمایی بیماران خاص و تائید استراحتهای پزشکی بیش از 60 روز( در سال ) ارجاعی از شعبه  تأمین اجتماعی دایر بوده و ارائه خدمات می شود

آدرس: مراغه  - خیابان سعدی خیابان آیت الله دستغیب ،کد پستی 5513877331

نشانی الکترونیکی :   Dar.marache@yahoo.com

شماره های تماس و نوبت دهی تلفنی  :                                 3725523-4   کد استان : 041

ریاست

37228072

پذیرش

37255523

نمابر

37228072

تلفن خانه

37247923-37229952

روابط عمومی

37249997

نوبت دهی

37249972

امور اداری

37249997

امور فرابری داده ها

37221377

امور مالی

37228041

شورا و کمیسیون پزشکی

00

رئیس پلی کلینیک

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha