زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۵ مرداد ساعت 08:01 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۶/۲۵ ساعت 12:45    تعداد بازدید: 4234    کد مطلب: 6871

آدرس و تلفن های کمسیون پزشکی تبریز


شماره تلفنهای امورکمیسیونهای پزشکی

 

 

استان آذر بایجان شرقی    کد استان : 041   

نام واحد :کمیسیو ن پزشکی

آدرس کامل پستی : میدان منظریه –جنب مجتمع تجاری سهندیه –امور کمیسیونهای پزشکی –کد پستی  5174878881

ریاست :                                34751380

نمابر:                                       34751381

شواری پزشکی :                           34788363                 (داخلی1)

از کار افتادگی بدوی:                   34788363                 (داخلی2)

از کارافتادگی تجدید نظر:            34788363                (داخلی4)

معاینات اولیه:                               34788363                (داخلی2)

امور اداری :                               34788363و34751381(داخلی 5)

تلفنخانه:                                       347888363


 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha