زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۵ مرداد ساعت 08:01 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۵ ساعت 14:22    تعداد بازدید: 2470    کد مطلب: 6916

معرفی مدیر درمان


• نام ونام خانوادگی:دکترجمال الدین نیکنامی
• تحصیلات:برد تخصص جراحی عمومی


• سوابق اجرائی:
        مدیر درمان تأمین اجتماعی  استان آذربایجان شرقی
        مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان آذربایجان شرقی
        معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
        رئیس شبکه بهداشت ودرمان میانه


• شرح وظایف :
      راهبری وهدایت واحدهای درمانی ودفتررسیدگی به اسناد پزشکی تابعه در سطح استان در جهت نیل به اهداف وسیاستها ی تعیین شده از سوی سازمان با استفاده مؤثر از مجموع منابع وامکانات موجود.

• تلفن تماس:  33350792- 041
• نمابر:            33350793- 041
• آدرس پست الکترونیکی:

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha