زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۵ مرداد ساعت 08:01 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۲۱ ساعت 07:07    تعداد بازدید: 2050    کد مطلب: 6918

معرفی معاون درمان


معاون درمان

 

  • نام:  علیرضا
  • نام خانوادگی: ادیب
  • مدرک و رشته تحصیلی: دکترای پزشک عمومی
  • تاریخ انتصاب:  06/03/82
  • سوابق شغلی: 

ردیف

موسسه، نهاد و دستگاه محل خدمت

مدت (فقط به سال)

سمت

1

بیمارستان 29 بهمن

نه سال

پزشک عمومی

2

مرکز بهداشتی ودرمانی شماره یک

چهار سال

رئیس درمانگاه

3

مدیریت درمان

نه سال

معاون درمان

شرح وظایف : نظارت بر عملیات اجرائی واحدهای تابعه در جهت اجرای صحیح قوانین ،  مقررات و بخشنامه های صادره از سوی سازمان.
شماره تماس:33370390
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha