زمان انتشار: ۱۳۹۳ پنج شنبه ۳۰ مرداد ساعت 16:29 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۵/۳۰ ساعت 16:29    تعداد بازدید: 2192    کد مطلب: 7237

قوانین و مقررات کمسیون های پزشکی


شورای پزشکی:

 • ارائه گواهی استراحت پزشکی توسط بیمه شده به شعبه مربوطه حداکثر یک هفته بعد از تجویز یا ترخیص از بیمارستان
 • ارجاع گواهی استراحت پزشکی به پزشک معتمد یا شورای پزشکی با توجه به مدت استراحت تجویز شده و سوابق استراحت پزشکی بیمه شده
 • گواهی پزشکی حسب مورد توسط پزشک متخصص در بیماری مربوطه صادر شده باشد
 • در گواهی استراحت پزشکی باید نوع بیماری و مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به صراحت و تفکیک مشخص شده باشد
 • گواهی پزشکی صادره حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تجویز به شعبه مربوطه ارائه گردد
 • درصورت تجویز استراحت مطلق و عدم امکان مراجعه بیمه شده ارائه گواهی توسط بستگان بیمار بلامانع است
 • حضور بیمار و ارائه کلیه مدارک مرتبط با بیماری در مراجعه به پزشک معتمد یا شورای پزشکی ضروری است .
 • استراحت پزشکی تا 7 روز در هر نوبت ( به شرط آنکه جمع آن در طول سال از 15 روز بیشتر نشود) براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است ولی شعبه مربوطه میتواند نسبت به بررسی آن توسط پزشک معتمد یا شورای پزشکی اقدام نماید
 • استراحت پزشکی بیش از 7 روز در یک نوبت باید به تائید پزشک معتمد شعبه مربوطه برسد .
 • اگر جمع استراحت پزشکی در طول سال 15 تا 60 روز باشد باید به تائید پزشک معتمد شعبه مربوطه برسد .
 • استراحت پزشکی بیش از 60 روز در طول سال باید به تائید شورای پزشکی برسد .
 • استراحت پزشکی ایام بارداری ( قبل از زایمان) باید به تائید شورای پزشکی برسد .
 • پزشک معتمد مجاز است استراحت پزشکی ارائه شده را به شورای پزشکی ارجاع نماید .
 • شورای پزشکی در قبول یا رد استراحت ایام بیماری صادره از طرف پزشک معالج مجاز است .
 

کمیسیون بدوی تجدید نظر:

 • ماده ‌75 : بیمه‌شده‌ای‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار یا ابتلاء به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسال کار را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ ازوقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد پرداخت نموده‌ باشد در صورت‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌از کارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.
 • ماده‌ : 91برای‌ تعیین‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ جسمی‌ و روحی‌ بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها کمیسیون‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر پزشکی‌ تشکیل‌ خواهد شد. ترتیب‌ تشکیل‌ و تعیین‌ اعضاء و ترتیب‌رسیدگی‌ و صدور رأی‌ براساس‌ جدول‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ طبق آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد این‌ سازمان‌ و سازمان‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ می‌رسد.
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha