زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۶ شهريور ساعت 00:58 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۶/۱۶ ساعت 00:57    تعداد بازدید: 1364    کد مطلب: 7675

نشانی و شماره تلفنهای مرکز بهداشتی درمانی سراب


شماره تلفنهای مرکز بهداشتی درمانی سراب

 

استان آذر بایجان شرقی    کد استان : 041   

نام واحد : مرکزبهداشتی ودرمانی سراب

آدرس کامل پستی :خیابان امام (ره ) –خیابان معلم – ساختمان تامین اجتماعی طبقه اول

 کد پستی:64566 54719 

ریاست :                        43225777    

امور اداری:                   43232790

نمابر:                             43222399

تلفنخانه:                  43228502-43228503

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha